Windykacja polega na wsparciu wierzycieli w odzyskiwaniu należnych im długów. Firmy, które świadczą tego rodzaju usługi, mają naprawdę dużo pracy ze względu na ogromną skalę problemu, jakim są niespłacone na czas faktury. Dotyczą lub kiedyś dotyczyły one praktycznie każdego przedsiębiorstwa, a mogą doprowadzić nawet do jego upadku w wyniku braku płynności finansowej. Aby uniknąć czarnego scenariusza i odzyskać pieniądze należne za wykonaną usługę bądź sprzedany towar, zdecydowanie warto sięgnąć po pomoc przedsiębiorstwa wyspecjalizowanego w windykacji.

Profesjonalne usługi windykacyjne na Śląsku oferuje firma axofaktoring.pl. Pierwszym krokiem zmierzającym do odzyskania należności na rzecz klienta jest polubowna próba nakłonienia wierzyciela do zwrotu długu. Jeśli nie przyniesie ona oczekiwanych rezultatów, specjaliści zatrudnieni w śląskiej kancelarii wkraczają na drogę prawną. Po kilku miesiącach można oczekiwać pieniądze na koncie.

43-392 Międzyrzecze Górne, ul. Spółdzielcza 165/0

NIP: 5471910046

http://www.axofaktoring.pl/

2019-04-18 15:17:10

Profesjonalne usługi windykacyjne

Malaya Sp. z o.o.

47400 Racibórz, ul. Mickiewicza 18

GLASS HART Kacper Adamczyk

43300 Bielsko-Biała, ul. Siewna 4

VAPORSHOP.PL

44200 Rybnik, ul. Kościelna 5