Głównym celem psychoedukacji w Lublinie, przeprowadzanej w poradni Promień, jest przede wszystkim przekazywanie wiedzy związanej z funkcjonowaniem jednostki w różnych okolicznościach oraz społecznych warunkach. Zdobyta wiedza przyczynia się do zmniejszania poczucia lęku w sytuacjach stresowych oraz odnajdywania najlepszych rozwiązań. Psychoedukacja jest często wykorzystywana podczas leczenia zaburzeń psychicznych, takich jak:

  • zaburzenia odżywiania,
  • depresja,
  • schizofrenia,
  • choroba afektywna dwubiegunowa

Jej celem jest także zmiana postaw i zachowań pacjenta, jak i nauka związana ze zrozumieniem choroby oraz sposobami, na radzenie sobie z nią. Psychoedukacja jest nieoceniona w momencie, gdy dana osoba wykazuje problemy wychowawcze lub też ma problemy z nawiązywaniem relacji międzyludzkich. Ponadto, wykorzystuje się ją w celach edukacyjnych, takich jak zajęcia wspomagające rozwój oraz kursy szybkiego czytania. Zazwyczaj tego typu spotkania prowadzone są w formie zajęć grupowych, przybierających postać warsztatów i wykładów.

20-819 Lublin, ul. Willowa 65/14

NIP: 537-117-74-16

http://promien.info/

2018-12-01 11:58:26

http://promien.info/ • Psychoedukacja Lublin

Fotografia Agnieszka Zomer

20449 Lublin, ul. Henryka Sienkiewicza 27

Stylion

23413 Obsza, ul. Wola Obszańska 54A

Egeria Sp.z o.o.

20076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 53