Decyzja środowiskowa to jeden z wymaganych prawnie dokumentach przy wielu typach przedsięwzięć związanych zbudowaniem różnego rodzaju obiektów. By decyzja była pozytywna, wymagane jest wcześniejsze przedstawienie oceny, którą zawiera raport oddziaływania na środowisko. Jak sama nazwa wskazuje, jest to opracowanie, które uwzględnia różne perspektywy, jakie mają znaczenie przy konkretnej inwestycji. W związku z tym rzetelne przygotowanie tego typu raportu wymaga podejścia interdyscyplinarnego.

Najlepszym sposobem jest skorzystanie z usług szwajcarskiej grupy SGS. Słynie ona z wysokiej jakości analiz, które wykonywane są w oparciu o imponującą teoretyczną i praktyczną wiedzę dedykowanego zespołu specjalistów z różnych dziedzin. Takie podejście to gwarancja przedstawienia gruntownego raportu, bezbłędnego zarówno od strony technicznej, jak i merytorycznej.

01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3/0

NIP: 5860005608

http://sgs.analizysrodowiska.pl/

2018-01-04 14:00:29

Raport oddziaływania na środowisko

F.P.H.U. PROBOX Krzysztof Kuć

05077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 58

GNcd

03290 Warszawa, ul. Jasiniec 1

Love & Desire

00024 Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 54