W myśl ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku oleje przepracowane, czyli zużyte, to wszelkiego typu oleje smarowe bądź przemysłowe, które nie nadają się do ponownego zastosowania, do jakiego były pierwotnie przeznaczone. Wśród olejów odpadowych znajdują się następujące rodzaje olejów:

  • silnikowe,
  • maszynowe,
  • przekładniowe,
  • hydrauliczne,
  • grzewcze,
  • transformatorowe.

Tego typu oleje powinny być w pierwszej kolejności poddawane specjalnym procesom odzysku, a jeśli ze względu na stopień zanieczyszczenia nie jest to możliwe, konieczne jest ich właściwe unieszkodliwienie.

Odbiór olejów przepracowanych oferuje firmom oraz osobom indywidualnym sprawdzone przedsiębiorstwo Wolar, które posiada niezbędne decyzje na ich zagospodarowanie, gwarantując bezpieczeństwo na każdym etapie realizacji swoich usług.

63-112 Brodnica, ul. Szołdry 2/0

NIP: 588-18-04-438

https://wolar.eu/

2017-10-20 14:54:30

https://wolar.eu/ • Odbiór olejów przepracowanych

Ebordi s.c.

62023 Gądki, ul. Poznańska 3

BHP-KOMPLEX

62052 Komorniki, ul. Malinowa 22

BHP-KOMPLEX

62052 Komorniki, ul. Malinowa 22