Hydrauliczne dźwigi samochodowe nie są bardzo skomplikowanymi urządzeniami, jednak wymagają przeszkolenia operatora, który potwierdzi swoje umiejętności przed stosowną komisją UDT. Wśród wielu ofert szkoleń na rynku zdecydowanie wyróżnia się propozycja sieradzkiej firmy JGL Logistics, która regularnie organizuje kursy kwalifikowane na pojazdy w całej Wielkopolsce i dużych ośrodkach w całym kraju.

Samochody z zamontowanym urządzeniem dźwigowym wymagają specjalnych uprawnień, jeśli chodzi o obsługę załadunku. Przepisy Urzędu Dozoru Technicznego mówią jasno, ile godzin kursu według zatwierdzonego programu należy przejść, by zostać dopuszczonym do egzaminu UDT. Dlatego warto zadbać, by kurs na HDS w Poznaniu wybrać kierując się jak najlepszą zawartością merytoryczną i solidnym treningiem praktycznym.

98-200 Sieradz, ul. Cypriana Bazylika 17/0

NIP: 8271767373

https://www.jgl.pl/

2019-12-24 00:00:00

http://www.jgl.pl/ | Kurs na HDS Poznań

Xfelgi.pl

97330 Poniatów, ul. Piotrkowska 4C

Communication Corner

90318 Łódź, ul. Henryka Sienkiewicza 72

wyprawkowy

95060 Brzeziny, ul. Słoneczna 37