Proces, jakim jest odlewanie aluminium, składa się z kilku etapów i zachodzi on w specjalnych piecach odlewniczych zasilanych paliwami, takimi jak gaz ziemny lub energią elektryczną. Jedną z metod jest odlewanie ciśnieniowe z wykorzystaniem tak zwanej zimnej komory. Polega ona na używaniu metalowej formy oraz urządzenia wtłaczającego ciekłe aluminium bezpośrednio do wnęki pod dużym ciśnieniem. Stopy tego typu przenoszone są do maszyn w stanie lekko płynnym. Odlewanie aluminium to specjalizacja pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie Karomet.

Inną metodą godną uwagi jest odlewanie grawitacyjne z wykorzystaniem kokili. Jest ona związana z zalewaniem płynnym aluminium specjalnych form, które muszą być uprzednio dokładnie oczyszczone oraz podgrzane. Ich wnęki pokrywane są niewielką warstwą ochronną tworzoną z niemetalu, co chroni przed jej uszkodzeniem. Cały proces zalewania stopami aluminium powyższych wnęk jest możliwy dzięki ciśnieniu grawitacyjnemu.  Po jego zakończeniu następuje równomierne nałożenie kokila, dzięki czemu można wyciągnąć gotowy odlew.

87-220 Radzyń Chełmiński, ul. Zakrzewo 57/0

NIP: 8781517764

http://karomet.pl/

2020-05-25 00:00:00

Odlewanie aluminium - http://karomet.pl/

Zakład Mechaniczno-Handlowy ZAMEH Sp. z o.o.

58210 Łagiewniki, ul. Kłodzka 10

Firma Wielobranżowa Ściskpol

64420 Kwilcz, ul. Miłostowska 26