Firma BU-MOR M. M. Bułka Sp. J. z Oświęcimia specjalizuje się w elektronicznej dystrybucji gotowych wzorów dokumentacji niezbędnych do prowadzenia spraw kadrowych. Na stronie internetowej spółki szczegółowo jest wyjaśnione, czym jest ryzyko zawodowe, jakie formularze należy wypełnić i dlaczego to takie ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zasadniczą rolę odgrywa karta ORZ, w której pracodawca musi wskazać najważniejsze źródła zagrożeń na konkretnym stanowisku pracy (np. dekarza czy telemarketera), realne prawdopodobieństwo ich wystąpienia, możliwe konsekwencje zaistnienia  niepożądanej sytuacji dla zdrowia osoby zatrudnionej oraz metody minimalizowania określonych negatywnych skutków. Prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego zapobiega szkodliwym efektom zagrożeń występujących w danym środowisku pracy.

32-600 Oświęcim, ul. Zagrodowa 67/0

NIP: 6521137041

https://ocenaryzykazawodowego.com

2021-06-01 00:00:00

ocenaryzykazawodowego.com | Czym jest ryzyko zawodowe

AGTOM s. z o.o.

31711 Kraków, ul. Władysława Jagiełły 6

Stachurski Przeprowadzki

30658 Kraków, ul. Łużycka 57

F. H. U. P. M&M

32050 Skawina, ul. Radziszowska 44